Tweede Kamerlid D66

Juist nu hebben we een divers en internationaal georiënteerd Nederland nodig. Als exportland verdienen wij onze boterham met de handel naar landen van de Europese Unie en daarbuiten. Ik wil voor Nederland kansen creëren en werken aan onze toekomst. Een divers Nederland waar iedereen gelijke kansen krijgt en we gezamenlijk sterk voor elkaar staan. Meer ruimte voor innovatie, onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. Samen met jullie wil ik Nederland sterker maken.   – Achraf Bouali

Waar ik voor sta

Voor een divers en internationaal georiënteerd Nederland

Internationale ontwikkelingen treden tegenwoordig met gemak de woonkamer binnen van Nederlanders met alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. We zien dat wat ergens anders in de wereld gebeurt meteen direct invloed heeft op ons dagelijks leven. Ik zet me al meer dan 15 jaar in als Nederlands diplomaat voor die Nederlandse belangen en de internationale rechtsorde. Alleen door samen te werken (ook in Europees verband) kunnen we in Nederland onze welvaart, welzijn en veiligheid garant stellen.

 

Zeker een land als Nederland is voor zijn welvaart afhankelijk van buitenlandse handel.  We betalen daarmee onze zorg, onderwijs en een goede leefomgeving. We leven in een tijd waarin er een zekere somberheid lijkt te bestaan. Er soms zelfs angst is voor het buitenland. Juist nu wil ik me zowel in het buitenland als in Nederland inzetten om onze belangen veilig te stellen. Het internationale denken en handelen zit in mijn DNA. Ik wil dat blijvend inzetten voor ons land.

Een weerwoord tegen populisme

Er heerst momenteel een guur herfst klimaat in Nederland als het gaat over diversiteit en de positie van minderheden in ons land. Persoonlijk voel ik mij daar zeer bij betrokken. Als jonge jongen van Marokkaanse afkomst heb ik veel tegenstellingen gezien en meegemaakt. Maar ik heb ook gezien dat je juist in Nederland de kansen hebt en krijgt om je als individu verder te ontwikkelen.

 

Ik wil graag een voorbeeld zijn voor de velen die nog voor die lange weg staan. Samen de kloof dichten en het wederzijds begrip vergroten. Maar ook het aanspreekpunt zijn voor diegenen die nog twijfelen aan de diversiteitskracht van Nederland. Mijn brede netwerk in de verschillende etnische groeperingen kan daarbij goed van pas komen.

Gelijke kansen voor iedereen

Twee jaar geleden heb ik me voor het eerst politiek kandidaat gesteld. Bij de Europese verkiezingen wilde ik mij uitspreken tegen het opkomend populisme. Daar sta ik nog steeds voor. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer.

 

D66 heeft de kracht, ambitie en ook een zeer goed verkiezingsprogramma waarmee we Nederland vooruithelpen. Wij laten een positief geluid horen in het land. Als Kamerlid ga ik een belangrijke rol spelen voor een positief en international georiënteerd Nederland waar alle Nederlanders zich thuis voelen. Samen werken aan gelijke kansen voor iedereen.

Diplomaat voor Nederland

Anderen over Achraf

”Ik heb Achraf Bouali leren kennen als een kosmopoliete persoonlijkheid
die zich ten diepste bewust is van de complexiteit van onze wereld.
D66 mag zich gelukkig prijzen.”
Abdelkader Benali Schrijver
“Ik heb Achraf Bouali in de afgelopen anderhalf jaar leren kennen als een betrokken persoon die mee wil werken aan een maatschappij waarin elke burger meedoet. Een man met kennis en kunde over samenwerking en het versterken van individuele kansen. De grondstof van eigen kracht en verscheidenheid om het nog beter te kunnen doen zie je terug in zijn aanpak om mensen met elkaar te verbinden.”
Joan Nunnely
“Als topdiplomaat heeft Achraf Bouali aangetoond uitdagingen scherp te analyseren,
heldere doelen te bepalen en juiste partners aan zich te binden
om tot concrete oplossingen te komen. Kortom, hij krijgt dingen voor elkaar.”
Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon Parme
“Een inspirerend succesverhaal van een jonge Marokkaanse jongen die naar Nederland is gekomen en het tot diplomaat heeft geschopt voor ons land.”
Lousewies van der Laan
“Achraf is de verpersoonlijking van een divers en internationaal georiënteerd Nederland.”
Laurens Jan Brinkhorst
“Achraf heeft zich jaren in de EU ingezet voor de rechten van homo’s en heeft het voor elkaar gekregen dat in de Europese Unie een toolkit is aangenomen.”
Boris Dittrich Mensenrechtenactivist en oud-politicus
”While serving in Afghanistan, he was the one who obtained results
and was a valuable colleague and friend throughout.”
Pernille Mortenson Diplomaat Denemarken

Over mij

Van Marokko naar Nederland
In 1978 vertrok ik als vierjarige jongen vanuit Marokko naar Nederland. Via de mavo op het St. Canisius in Tilburg ben ik doorgestroomd naar de havo op het Mill Hill College in Goirle, waar ik uiteindelijk ben geslaagd voor mijn vwo-diploma.
 
Mijn studiejaren: van Leiden naar Parijs
Nadat ik in Leiden mijn master politicologie voltooid had, heb ik een post-universitaire master gevolgd aan het Europa college in Brugge. Aan het prestigieuze Ecole Nationale d’Administration in Strasbourg/Parijs heb ik mij vervolgens gespecialiseerd in de Europese Integratie.
 
Diplomaat
In 2001 ben ik begonnen bij het diplomatenklasje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om Nederland, Europa en de wereld een stukje beter te maken. Ik heb gewerkt in landen in het Midden-Oosten, Rusland, Afghanistan, Letland, Hongarije en de laatste jaren in Curaçao en Cuba.
 
Caribische deel van het Koninkrijk
Van 2013 tot 2015 hield ik mij bezig met de vormgeving van de gezamenlijke buitenlandse betrekkingen van Curaçao en het Koninkrijk. In de afgelopen twee jaren was ik plaatsvervangend ambassadeur in Havana, Cuba. Dit was een ontzettend leuke en uitdagende klus, waarbij we met vele handelsmissies Nederland stevig economisch stevig op de kaart zette.
 
Talenkennis
Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Duits, Russisch, Arabisch, Berbers

Volg mij online